תפריט הזמנת הובלה

ההזמנה שלי בסטטוס 2 או 5 במערכת.
מה זה אומר?

מובילים ומשאיות - הזמנה בסטטוס 2 תאושר על בסיס אמצעים פנויים בלבד, בסמוך למועד ההתייצבות. הזמנה בסטטוס 5 נדרשת בטיפול / בהבהרה של הפיקוד ותאושר בסיום התהליך.
היסעים - הזמנה בסטטוס 2 נדרשת בטיפול / בהבהרה של הפיקוד ותאושר בסיומו, הזמנה בסטטוס 5 לא תאושר.
בכל מקרה שלא ברור מדוע ההזמנה לא אושרה - יש לפנות לרמה הממונה.

עד מתי ניתן לבטל הובלה?

במידה שנדרש לבטל הובלה, יש להעביר את הדרישה לרמה הממונה.
אמצעי צבאי - ניתן להזרים ביטול הזמנה במערכת ההובלה עד יום לפני ביצוע ההובלה בשעה 14:00, במידה ומדובר במוביל או בסמיטריילר, ועד השעה 8:00 במידה ומדובר במשאית.
אמצעי שכור - בהתאם להסכם עם משרד הביטחון, הזמנות שיבוטלו על ידי מרכז ההובלה עד השעה 18:30 ביום הקודם להתייצבות לא יחוייבו בתשלום לספק.

איך יודעים את קוד המקום
שנדרש להזין
להתיייצבות / שחרור / מועדה?

בכל שדה במערכת ההובלה (ובכלל זה, מקום ההתייצבות, השחרור והמועדות), ניתן ללחוץ על F2 וייפתח חלון עזר.
על מנת לסדר את הטבלה לפי סדר ה - א"ב, יש ללחוץ על F9, ותינתן אפשרות לבצע חיפוש בקודים השונים.

הזמנתי הובלה הרבה זמן מראש
והיא לא אושרה.
למה לא אושרה, ומה נדרש לעשות?

דרישות ההובלה של כלל היחידות מאושרות בהתאם לסדר עדיפות שנקבע על ידי המטה הכללי - מבצעי, תע"ם, אימונים וקיום שוטף.
אם לדעתך המשימה נדרשת באישור וטרם אושרה - יש לפנות לרמה הממונה עד יום ד' בשבוע הקודם לשבוע ההתייצבות.

שמעתי על הובלה ישירה. מה זה?

לאחרונה סוכם על ידי מפקד מרכז ההובלה, כי שינויים בהזמנות מאושרות יבוצעו תוך צמצום משמעותי של הבירוקרטיה על מנת להקל על דרג הגדוד / היחידה המעסיקה.
ההובלה הישירה מצויה בפיילוט ובסיומו יופצו הנחיות ליחידות.

יש לי משימה שדורשת תנועת לילה.
מה לעשות?

תנועת לילה הינה תנועה מהשעה 22:00 ועד השעה 6:00 בבוקר למחרת.
במידה ונדרשת תנועת לילה - יש להעביר במעמד הזמנת ההובלה אישור סא"ל (אם התנועה הינה עד חצות) או אל"ם (אם התנועה החל מחצות ועד 6:00). כל בקשה נבחנת על ידי מפקד מרכז ההובלה והתשובה מוחזרת לפיקוד ומתועדת במסך ההזמנה במערכת ההובלה.

מופיע לי בהזמנה "מוכן עם נהג".
מה זה אומר?

הזמנת הובלה המופיעה כ - "מוכן עם נהג" (קוד תעסוקה), הינה הזמנה שבוטלה לאחר המועד בו ניתן לבטל משימות ליום המחרת.
מכיוון שלא ניתן לתכנן לרכב משימה חלופית ביחידה אחרת ועל מנת שלא לחייב את היחידה בתקלת הובלה, ההזמנה לא מבוטלת, אלא הרכב נשאר עם הנהג בגדוד ההובלה בכוננות להפעלות מבצעיות.

יש לי מטען חורג,
איך להיערך להובלתו?

מטען חורג הוא כל מטען שגובהו (על הנגרר) הוא 4.8 מטר ומעלה או שרוחבו מעל 3.4 מטר או שאורכו מעל 20 מ'.
אם הזמנת את ההובלה במועד הנדרש והיא אושרה בשבוע שלפני שבוע הביצוע, מדור המובילים במרכז ההובלה ידאג לכל האישורים הנדרשים (משטרה, נתיבי ישראל, בזק, כביש 6 וכו').
אם ההובלה הינה בנוהל מבצעי, על היחידה להמציא את האישורים הנדרשים ואישור אל"ם לציר הנסיעה.

נדרש לנו רכב להובלת מזון
בקירור. איך מזמינים?

רכבי הקירור הצבאיים משמשים להובלת מזון בקווי הדחיפה של מרכז המזון.
במידה ונדרש רכב קירור להובלת מזון, יש לצרף להזמנת הובלה אישור חריג החתום על ידי קצין בדרגת אל"ם, בו תנומק הבקשה.
כלל הבקשות נבחנו על ידי מפקד מרכז ההובלה.