תפריט העסקת אמצעי הובלה

נהג המנוף טוען שלא תפקידו לעלות
על המכולה. זה נכון?

נהג המנוף נושא באחריות לקשירת המכולה, ובאחריותו להגיע עם ההכשרה ועם הציוד הנדרש. לחיילי צה"ל אסור לטפס על המכולה ולסייע למנופאי.

המנוף הורס לי פריטים הבולטים
מהמכולה (מזגן, למשל). מה לעשות?

קשירת מכולה מלמטה עלול לגרום נזק לאמצעים שהותקנו על גבי המכולה. במידה ונדרש להוביל מכולת מגורים, מכולת משרד, או כל מכולה עם אמצעים בולטים - יש להזין בעת הזרמת ההובלה קוד הערה - קורה. הקורה נותנת מענה ושומרת שהשרשראות לא ישברו אמצעים הבולטים מהמכולה.

איך מובילים בלוני גז גדולים?

א. יש לוודא כי בעת הזמנת ההובלה, מצויין בקוד המטען שמדובר בבלוני גז, וכן לציין את כמות וגודל הבלונים בהערות להזמנה. יש לדרוש נהג הרשאי להוביל חומרים מסוכנים (קודי הערה 10,11,12).
ב. על מנת להוביל את הבלונים, יש לוודא כי הם נמצאים בכלוב, המונע את תנועתם במהלך הנסיעה.

קיבלתי תקלת הובלה שלדעתי
אינה מוצדקת. כיצד ניתן לבטלה?

במידה והתקבלה תקלת הובלה, יש לבצע תחקיר ביחידה. במידה ובתחקיר מסתמן שהתקלה אינה באשמת היחידה (או שלא בוצעה תקלה) - יש להעביר את ממצאי התחקיר לרמה הממונה. מרכז ההובלה בוחן בכובד ראש כל ערעור, בודק את הממצאים ומבצע שיח עם המעורבים. במידה ואכן התקלה אינה מוצדקת, או שאינה באשמת היחידה, היחידה תזוכה.

הנהג עושה לי בעיות - כיצד להתמודד?

א. נהג צבאי - על גבי כרטיס העבודה של הנהג מופיע הטלפון של מפקד המחלקה של הנהג, מומלץ ליצור עימו קשר.
ב. ניתן לפנות למוקד הפניות במרכז ההובלה, בטלפון 03-972-5030 ואנו נסייע ליחידה לפתור את הבעיה.

מה האחריות שלי לגבי הנהג?

הנהג הינו ת"פ להפעלה של המפקד מטעם היחידה המעסיקה. היחידה אחראית לדאוג ללינה ראויה לנהג ולכלכלת הנהג.
המפקד מטעם היחידה הוא המחליט האם מותר לנהג לצאת לביתו מהיחידה.
בנושאים מקצועיים - בכל מקרה של סתירה בין הוראות מרכז ההובלה ובין הנחיות היחידה - הנהג יבצע את הוראות מרכז ההובלה.
במידה ויש חיכוך עם הנהג, או אי בהירות לגבי הפקודות, ניתן להיוועץ במפקדיו של הנהג ובמוקד הפניות של מרכז ההובלה.

מה קורה אם שיחררתי רכב
מוקדם מהמתוכנן?

היחידה משלמת על פי הביצועים בפועל, ולא על פי התכנון. כלומר, אם המשימה הסתיימה לפני הזמן - שחרור הרכב יוזיל את העלות.
יש לוודא העברת חוגר בקורא השפתיים על מנת לוודא שחרור הרכב (כל עוד לא הועבר חוגר - היחידה משלמת על השעות ועל הקילומטרים שהנהג נוסע).

אני לא יודע/ת את ציר הנסיעה.
איך לתדרך את הנהג?

המלצתנו היא לפתוח אטלס מפות. ניתן להיעזר באינטרנט או בתוכנות ניווט, אך חובת המפקד המשלח לבדוק את הציר, לוודא שלא נכנס לתוך עיר או עובר במקומות מאויימים ולתדרך את הנהג לציר הנסיעה.

הנהג אומר שיש לו WAZE,
מותר לו לנסוע עם זה?

תוכנות הניווט, וביניהן WAZE, אינן מותאמות לנהיגת משאית ואינן מתחשבות במגבלות החלות על רכב צבאי.
לנהג אסור להשתמש בתוכנת ניווט. המפקד המשלח מחוייב לתכנן ציר נסיעה ולתדרך את הנהג ואת מפקד המשימה בהתאם.

נדרש לעשות עם הרכב משהו
נוסף על מה שאושר -
מה לעשות?

ניתן לבצע עם הרכב (צבאי או שכור) רק את מה שאושר בהזמנה (בהתאם למופיע במערכת ההובלה / בתעודת המשלוח).
במידה ויש שינויים, יש להעביר לרמה ממונה. רק במידה והשינוי יאושר על ידי מרכז ההובלה ניתן לבצעו (יש לשים לב, כי במידה ובוצע שינוי שלא באישור מרכז ההובלה, הספק לא יקבל תשלום והיחידה תקבל תקלת הובלה, ולכן יש להימנע מכך.)

הנהג אומר שקורא השפתיים לא עובד
ורוצה מספר זהות. לתת לו?

לא.
הנהג מחוייב להתייצב עם קורא שפתיים תקין. יחידות רבות מדווחות שנהגים טענו שהקורא לא תקין, ומכיוון שנתנו לו מספר זיהוי, הנהג תיעד נסיעות שלא בוצעו עבור היחידה.
יודגש, כי היחידה משלמת לפי הדיווח, ולכן במידה והנהג מזין ידנית את פרטי הנציג, הרי שהיחידה צפויה לחיוב גבוה מהנדרש.
התייצב רכב ללא קורא שפתיים - דווחו למוקד הפניות של מרכז ההובלה.

נהג הטיולית לא מוכן לנסוע
עם פחות מחצי רכב מלא,
הוא צודק?

לא.
טיולית ניתנת ליחידות מכיוון שאין רכב אחר שמיועד לירידה לשטח, ולכן - היחידה אינה מוגבלת בכמות הנוסעים בטיולית.