תפריט תחבורה ציבורית

מתי זכאי חייל לנסוע חינם
בתחבורה ציבורית?

על-פי פקודות המטכ"ל, חייל יסע בחינם לאחת מהמטרות הבאות:
א. נסיעה הלוך ושוב ממקום המגורים למקום השירות.
ב. נסיעה בתפקיד.
ג. נסיעה למטרת טיפול רפואי מטעם צה"ל.
ד. נסיעה בחופשה מאושרת.
ה. נסיעה ביום השחרור מצה"ל לחייל הנושא "אישור נסיעה לחייל המשתחרר" (טופס 327-1).

ניתן לנסוע בלבוש אזרחי?

מותר לנסוע בלבוש אזרחי, בתנאים הבאים:
א. חייל בלבוש אזרחי הנושא תעודה 327 (אישור נסיעה בלבוש אזרחי).
ב. חייל הנושא תעודת לוחם.
ג. חייל ביום השחרור, הנושא טופס מתאים (327-1).
ד. לכל חייל, החל מיום ה' בשעה 23:59 ועד מוצ"ש בשעה 23:59, בכפוף לנשיאת תעודת חוגר (רכבת וקווי אוטובוס בלבד).

כיצד נקבעת הקצאת הדלק לבעלי
"רכב בזכאות"?

משרת קבע הזכאי ל"רכב בזכאות", ואשר נוסע בתחבורה ציבורית, יצהיר על היקף נסיעותיו בתחבורה הציבורית ממקום מגוריו למקום השירות וחזרה, וימסור מידע באשר למיקום התחנות בהן הוא נוסע. בהתאם לכך, תעודכן הקצאת הדלק שלה הוא זכאי.

מי רשאי לנסוע בקווים לערבה/אילת?

צה"ל מממן נסיעות בקווי ערבה לחייל שברשותו כרטיס ערבה. הכרטיס ינופק כמפורט:
א. כרטיס ערבה קבוע - ינופק לחייל מטעם קצין העיר אילת, ויהיה בתוקף עד סוף שנת העבודה שבה נופק או עד מועד השחרור (המוקדם מביניהם). חייל המשנה את מקום מגוריו או העובר לשרת ביחידה שאינה מזכה - יחזיר את הכרטיס לקצין המשא"ן ביחידתו.
בץ כרטיס ערבה חד פעמי - ינופק ליחידות הזכאיות מטעם מופ"ת, בהתאם להיקף המכסה שנקבעה על ידי מחלקת הפרט באגף כוח האדם.

מה לעשות אם לא ניתן להוציא
כרטיס לרכבת?

בשלב המיידי - יש לפנות למנהל התחנה על מנת לעלות לרכבת, ובמהלך אותו היום יש לפנות אל מדור התחבורה הציבורית במרכז ההובלה (באמצעות אתר מרכז ההובלה, בפקס' 03-9725169 או במייל הצבאי או האזרחי). עליך לציין מספר אישי ומספר תעודת החוגר.

האם מותר לנסוע בקרון שמור ברכבת?

כן.
עם זאת, צה"ל אינו נושא בתוספת עלות למקום שמור. החייל רשאי לנסוע בקרון אם ישא בתשלום הפרש שבין כרטיס נסיעה רגיל לכרטיס נסיעה בקרון שמור.

באילו אמצעים ניתן לנסוע בחינם?

1. רכבת ישראל.
2. קווי אוטובוס (של כל החברות) - לא כולל מוניות שירות.
3. הרכבת הקלה.
4. המטרונית.
5. הכרמלית.

מה עושים אם אין אוטובוסים
ליחידה שלי?

מדור התחבורה הציבורית פועל למול משרד התחבורה להסדרת קווי אוטובוס לכלל יחידות צה"ל. במידה ואין תחבורה ציבורית מסודרת / קיימת סכנה במיקום התחנה בה עוצר האוטובוס - הפנה את הבעיה לרמה הממונה.