תפריט בטיחות

כמה שעות מותר לנהג לנהוג?

ברכב אזרחי - עפ"י סעיף 168 לתקנת התעבורה, לא ינהג נהג יותר מ-12 שעות בכל תקופה של 24 שעות (כלומר, אם החל לנהוג בשעה 6:00, יסיים עד השעה 18:00, גם במידה וקיבל הפסקות / מנוחה / לינה).

ברכב צבאי - פקודות הצבא מגדירות מקסימום 14 שעות וחצי של עבודה ביממה, אך מחייבת ביצוע הפסקות התרעננות:
א. לאחר 4 שעות עבודה - 1/2 שעת הפסקה.
ב. לאחר 4 שעות עבודה נוספות - שעתיים הפסקה (יש לוודא כי הפסקה זו מאפשר לנהג לאכול ארוחת צהריים ולנוח בסיומה).
ג. לאחר 4 שעות עבודה נוספות - שעת התארגנות ו-7 שעות שינה לפחות.
יודגש, כי "עבודה" לצורך הוראה זו כולל גם את זמן ההעמסה  / פריקה / המתנה לליווי / תדרוך וכו'.

מה נדרש לתדרך נהג?

יש לתדרך נהג (צבאי או אזרחי) בהתאם להוראת מבק"א 3.8 - "שילוח משימת נהיגה".
דגשים:
1. וודא שהנהג כשיר ועירני, לאחר שישן 7 שעות לפחות.
2. בדוק את רישיון הנהג והרכב.
3. וודא שלנהג יש טלפון סלולארי, אמת את מספרו וודא שמתחבר לדיבורית. וודא שלנהג יש את הטלפון שלך, כדי שיוכל ליצור קשר, במידת הצורך.
4. הגדר לנהג את מהות המשימה, ציר הנסיעה, מהות המטען, איומים בגזרה, נקודות תורפה בטיחותיות בדרך.
5. תחקר את הנהג וודא שהבין את הנושאים עליהם תודרך.
6. הקפד לתדרך בנושאים - שמירת מרחק, נסיעה לאחור, סטייה מנתיב והיסח הדעת, איסור שימוש בתוכנת ניווט, שמירה על ימין הדרך, איסור עצירה בשול.
7. הגדר מפקד משימה. תדרוך הנהג ומפקד המשימה יבוצעו יחד.
8. וודא מזג אוויר מתאים לביצוע המשימה.

* זכור/זכרי, כי הנסיעה היא משימה צבאית, ומחוייבת בניהול סיכונים, במינוי מפקד ובתדרוך פרטני.

אני רוצה להסיע 2 חיילים בתא הנהג.
מותר?

במרבית הרכבים ישנו מקום לנהג ולמפקד משימה בלבד בתא הנהג.
גם ברכבים בהם קיים כיסא נוסף - חל איסור להסיע בו נוסע נוסף (מטעמי בטיחות).
במידה וקיים צורך כזה - יש לקבל אישור מראש (יש לציין את הבקשה בהערות להזמנת ההובלה).

אנו נדרשים להוביל חומר מסוכן.
מה עושים?

1. יש לוודא כי אושר להוביל תחמושת / חומר מסוכן בהזמנת ההובלה.
2. נדרש משלח חומ"ס, שהוכשר והוסמך לכך. משלח חומ"ס נדרש לתת לנהג - פקודות קבע לנהג המוביל חומ"ס (ט' 1432); שטר מטען (ט' 1437); כרטיס בטיחות.
3. נדרש לוודא כי אין ערבוב של חומרים מסוכנים.
4. אין להוביל פסולת רפואית / אסבסט ללא אישור מיוחד.

מי יכול לשמש מפקד נסיעה?

כל חייל שהוסמך לכך על - ידי מפקד היחידה או סגנו.
הנהג ומפקד המשימה יתודרכו על ידי המפקד המשלח יחדיו.
על מנת להסמיך את החייל, קיים מערך שיעור שנדרש להעביר לחייל (מערך השיעור והפקודה בנושא קיימות באתר מבק"א בצה"לנט).

מי יכול לשמש מפקד משלח?

ככלל, מפקד משלח הינו קצין או נגד בדרגת כתף, אשר הוסמך לכך על ידי מפקד היחידה או סגנו (ולאחר שעבר מערך שיעור בנושא).
ניתן להסמיך חייל ואו עובד צה"ל (ע"צ) לשמש כמפקד משלח, אך במידה וכך בוצע - חלה חובה לצייד את הנהג בעותק של תיעוד הסמכת מפקד היחידה (או סגנו) על שמו של המפקד המשלח.
המפקד המשלח יפעל בהתאם להוראת מבק"א 3.8 ("שילוח משימת נהיגה") ויחתום לנהג על גבי תעודת המשלוח (ברכב שכור - יעביר תעודה צבאית בקורא הכרטיסים).

היחידה שלי ממוקמת אחרי מחסום.
איך מביאים נהג לשם?

נהגים יתייצבו במחסום, ולא יורשו לעבור את המחסום, אלמלא הגיע למקום ליווי חמוש (בהתאם להוראות התנועה בגזרה) וכן מפקד משלח, שיתדרכו על ציר הנסיעה, האיומים בגזרה אליה נכנס וכיו"ב.

כיצד מקבלים גישה להוראות בטיחות?

מדור הבטיחות במרכז ההובלה העלה את כל הוראות הבטיחות (וכן, מנשרים בנושא בטיחות, סרטונים בנושא בטיחות ועוד) לרשת האזרחית.
בטיחותיק