תפריט הדרכת נהיגה

איך מוציאים חייל לקורס משא קל
במרכז ההובלה?

קורס משא קל מקנה רישיון C1 (עד 12 טון) לחייל/ת.
אוכלוסיית היעד - כלל צה"ל; לא נדרש רישיון קודם.
משך הקורס - 8 שבועות (ימים מלאים ומרוכזים).
מתכונת - הקורס במתכונת סגורה, לרבות סגירת כל שבת שניה.
תכיפות - 6 מחזורים בשנה.
תכנים מקצועיים - תיאוריה, נהיגה מעשית, היתרי אינטר וג'יפ.
מיקום - מחנה בן-עמי במרכז או מחנה טירה בצפון.
ציוד נדרש לקליטה -
1. ציוד אישי לשבועיים (כולל מד"ס).
2. טופס ממס"י ירוק (רש"ל/18).
3. טופס בקשת רישיון חתום על ידי רופא ואופטימטריסט.
4. משקפיים (במידת הצורך).
5. נספח א' חתום על ידי רופא יחידה.

* שימו לב, כי מספר המקומות מוגבל ביחס לכמות החניכים הפוטנציאליים - יש לוודא כי החייל מתייצב במועד שנקבע ועם כל הציוד הנדרש.

איך מוציאים חייל/ת לקורס משא כבד
במרכז ההובלה?

קורס משא כבד מקנה רישיון C (מעל 12 טון) לחייל/ת.
אוכלוסיית היעד - חיילים מכלל צה"ל בעלי רישיון לנהיגת משא קל (עד 12 טון) בוותק של חצי שנה.
משך הקורס - 4 שבועות (ימים מלאים ומרוכזים).
מתכונת - הקורס במתכונת סגורה, לרבות סגירת כל שבת שניה.
תכיפות - 12 מחזורים בשנה.
תכנים מקצועיים - תקנה (עיוני), נהיגה מעשית.
מיקום - מחנה בן-עמי במרכז, מחנה טירה בצפון או מחנה משמר הנגב בדרום.
ציוד נדרש לקליטה -
1. ציוד אישי לשבועיים (כולל מד"ס).
2. טופס ממס"י ירוק (רש"ל/18).
3. טופס בקשת רישיון חתום על ידי רופא ואופטימטריסט.
4. משקפיים (במידת הצורך).
5. נספח א' חתום על ידי רופא יחידה.
6. רישיון קודם (בוותק של חצי שנה לפחות בדרגה עד 12 טון ובתוקף של 3 חודשים, לכל הפחות).

איך מוציאים חייל/ת לקורס סמי
במרכז ההובלה?

קורס גורר תומך מקנה רישיון E (סמיטריילר) לחייל/ת.
אוכלוסיית היעד - כלל צה"ל; ותק ברישיון בדרגה מעל 12 טון של שנה לפחות.
משך הקורס - 5 שבועות (ימים מלאים ומרוכזים).
מתכונת - הקורס במתכונת סגורה, לרבות סגירת כל שבת שניה.
תכיפות - 10 מחזורים בשנה.
תכנים מקצועיים - כיתה עיונית, נהיגה מעשית.
מיקום - מחנה משמר הנגב בדרום.
ציוד נדרש לקליטה -
1. ציוד אישי לשבועיים (כולל מד"ס).
2. טופס ממס"י ירוק (רש"ל/18).
3. טופס בקשת רישיון חתום על ידי רופא ואופטימטריסט.
4. משקפיים (במידת הצורך).
5. נספח א' חתום על ידי רופא יחידה.
6. רישיון קודם בדרגה מעל 12 טון עם ותק של שנה לפחות ותוקף של 3 חודשים, לכל הפחות.

איך מקבלים הקצאה לקורס?

הקצאות לקורסי הנהיגה במרכז ההובלה (עבור כלל צה"ל) ניתנים על ידי זרוע היבשה.
לקורס ייקלטו חיילים בעלי הקצאה / שובר בלבד.